Bojleri za toplotne pumpe SWP N SUNSYSTEM – sa jednim izmenjivačem

Sa ve om povr inom izmenjiva a pogodan za solarno grejanje vode, grejanje prostora I sistem toplotnih pumpi sa većim brojem potrošača. Mogu biti opciono opremljeni elektro kompletom za grejanje. Komplet se sastoji od jednog ili više elektro grejača I termostata sa termalnom zaštitom.

PREDNOSTI

Energetska efikasnost
Omotač od PVC obojen bojom RAL 9006
Jednostavna montaža
Revizioni otvor za čišćenje
Mogu biti opciono opremljeni elektro kompletom za grejanje

PREDNOSTI:

 • Visoko efikasna izolacija i omotač od PVC obojen bojom RAL 9006.
 • Multipoziciono montiranje senzora temperature.
 • Antikorozivna zaštita se ostvaruje pomoću emajlirane izrade rezervoara i anode.
 • Svi izlazi sa unutrašnjim navojima.
 • Jednostavna montaža.
 • Revizioni otvor.
 • Visoka efikasnost izmenjivač
 • Opremljeni električnim kompletom nominalne snage 3kW, 4.5kW, 6kW ili 7.5kW.
 • Komplet SK ne je ukljucen u cenu bojlera. Mora naru ite komplet SK za vaših bojler.

MODELI I VELIČINE, LITARA:

 • 150, 200, 300, 400, 500

ENERGETSKA EFIKASNOST

 • Direktiva 2010/30/ES, Uredba 812/2013:
 • Klasa D za kapacitet od 300 do 500 litara;

ELEMENTI:

1 – PVC omotač obojen bojom RAL 9006
2 – Visoko efikasna toplotna izolacija
3 – Anodna zaštita (DIN 4753-6)
4 – Termometar
5 – Rezervoar vode od čeličnog lima S235JR
6 – Emajl (DIN 4753-3)
7 – Elektro grejač
8 – Revizioni otvor
9 – Termostat sa integrisanom toplotnom zaštitom
10 – Sigurnosni ventil, 8 bara
11 – Donji Izmenjivac toplote S1

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

SWP N
150
SWP N
200
SWP N
300
SWP N
400
SWP N
500
Zapremina L 150 200 300 400 500
Visina H /Montažna visina mm 1070/1210 1340/1460 1420/1580 1470/1670 1720/1890
Prečnik D mm ø 560 ø 560 ø 660 ø 750 ø 750
Radni pritisak / max.temperatura bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95
Testirani pritisak rezervoara bar 15 15 15 15 15
Donji kalem toplote S1 Površina razmene toplote m2 1.4 1.9 2.3 2.8 3.3
Zapremina izmenjivača toplote L 8.6 11.7 14.8 17.2 20
Produžena snaga prema po
DIN 4708; 80/60/45 °C
kW
m3 /h
40.4
0.99
51
1.25
62
1.52
75
1.84
84
2.06
NL – koeficijent snage u 60°CC 6 8 20 27 34
Pad pritiska Δp mbar 120 150 400 600 710
Maks. radni pritisak /
max. temperatura kalemova
bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Testiranje pritiska kalemova bar 25 25 25 25 25
Indikator temperature dodatno dodatno dodatno dodatno dodatno
Anoda + + + + +
Električni grejač (dodatno) kW 3/4.5/6 3/4.5/6 3/4.5/6 3/4.5/6/7.5 3/4.5/6/7.5
Težina kg 70 90 121 165 190
Donji kalem izlaz S1 A, mm G1″/182 G1″/182 G1″/215 G1″/270 G1″/270
Dovod hladne vode B, mm G1″/182 G1″/182 G1″/215 G1¼“/270 G1¼“/270
Donji kalem ulaz S1 C, mm G1″/872 G1″/1122 G1″/1155 G1″/1210 G1″/1350
Gornji kalem izlaz S2 E, mm
Priključak za termostat G, mm G½“/697 G½“/967 G½“/1054 G½“/1054 G½”/1206
Recirkulacija R, mm G¾“/652 G¾“/922 G¾“/1007 G1″/1105 G1″/1206
Gornia kalem ulaz S2 I, mm
Izlaz tople vode K, mm G1″/895 G1″/1160 G1″/1182 G1¼“/1240 G1½”/1453
Odzračivanje F, mm G1″/1070 G1″/1340 G1″/1410 G1″/1460 G1″/1710
Revizioni otvor O, ø
mm
110/180
309
110/180
309
110/180
320
110/180
450
110/180
450
Odvod Y, mm G1″/30 G1″/30 G1″/30 G1″/30 G1″/30
Anoda P, mm G1¼“/1070 G1¼“/1340 G1¼“/1410 G1¼“/1318 G1¼”/1568
Elektro grejač (opciono)* U, mm G1½“/309 G1½“/309 G1½“/320 G1½“/450 G1½”/450
Dodatni priključak Z, mm G½“/410
G½“/868
G½“/410
G½“/11380
G½“/430
G½“/1170
G½“/560
G½“/1152
G½”/560
G½”/1453
BURNiT by SUNSYSTEM