Буферни съдове SUNSYSTEM PBM – без серпентина

За акумулиране на топлината, генерирана от котела.
Препоръчителен е за отоплителната инсталация.

Осигурява оптимален режим на работа на котела, като му позволява да работи на номинална мощност, дори когато инсталацията няма нужда от цялата произведена от котела топлина. Топлината се съхранява и акумулира в буферния съд и може да се използва дори когато котела изстине.

Предимства

Енергийна ефективност
Естетична PVC обшивка
Лесен монтаж
Грундирана повърхност
Оборудване с електрически комплект с мощност по избор

Предимства:

 • Опционална демонтируема изолация с дебелина 100mm.
 • Вид изолация, налична за всички модели: мек PU, флийс.
 • Вид изолация, налична за модели Н*: твърд PU.
 • Мултипозиционно монтиране на температурен датчик.
 • Грундирана външна повърхност.
 • Всички изводи са с вътрешни резби.
 • Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
 • Лесен монтаж.
 • Опционално оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.

Налични в изпълнения, L:

 • 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000

Енергийна ефективност

 • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
 • Клас С

Елементи:

1 – Eстетична PVC обшивка в цвят RAL 9006
2 – Грундирана външна повърхност на водосъдържателя
3 – Демонтируема топлоизолация
4 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана

Технически характеристики

Вертикални модели

PBM / H*
1000
PBM
1500
PBM
2000
PBM
3000
PBM
4000
PBM
5000
Вместимост L 1000 1500 2000 3000 4000 5000
Диаметър D ø без /с изолация ø1 mm 790/990 1000/1200 1200/1400 1250/1450 1400/1600 1600/1800
Височина h без /с изолация hi mm 2039/2089 2140/2290 2131/2181 2713/2763 2746/2796 2841/2891
Монтажна височина mm 2073 2192 2220 2760 2817 2932
Раб.налягане / макс.темп. на серп. bar/°C 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95
Мощност на котела за
присъединяване към буфера
kW 18-33 27-50 36-67 73-133 46-84 82-151
Тегло Буферен съд / Обшивка Kg 126/18 205/23.2 254/26.5 337 / 35 474 / 40 571 / 45
Изход топлоносител котел A,mm /G1½“ 290 339 388 396 438 502
Изход топлоносител котел B,mm /G1½“ 290 339 388 396 438 502
Гнездо за датчик C,mm / G½“ 290 339 388 396 438 502
Топлоносител котел E,mm /G1½“ 775 833 848 1037 1064 1128
Гнездо за датчик F,mm / G½“ 775 833 848 1037 1064 1128
Топлоносител котел G.mm / G1½“ 775 833 848 1037 1064 1128
Топлоносител котел I.mm / G1½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Топлоносител котел J.mm / G1½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Гнездо за датчик K,mm / G½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Теплоносител / Ел. нагревател L.mm / G1½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Вход топлоносител котел O,mm / G1½“ 1750 1821 1768 2319 2316 2380
Вход топлоносител котел P,mm / G1½“ 1750 1821 1768 2319 2316 2380
Гнездо за датчик Q,mm / G½“ 1750 1821 1768 2319 2316 2380
Обезвъздушаване S,mm / G1½“ 2039 2140 2131 2713 2746 2841
PBM

300

PBM

500

PBM

800

Вместимост L 300 500 800
Диаметър D ø без /с изолация ø1 mm 550/750 650/850 790/990
Височина h без /с изолация hi mm 1 410/1460 1700/1750 1838/1888
Монтажна височина mm 1430 1727 1877
Долна серпентина S1

Топлообменна площ

Вместимост

 

m2

L

 

0.9

5.6

 

1.6

9.8

 

2.3

14

Раб.налягане / макс.темп. на серп.. bar/°C 16/110 16/110 16/110
Раб.налягане / макс.темп. на буфера bar/°C 3 / 95 3 / 95 3 / 95
Мощност на котела за

присъединяване към буфера

kW 6-10 10-17 15-27
Тегло Буферен съд / Обшивка Kg 75/9.5 106 /12.3 144 /16.4
Изход топлоносител котел A,mm /G1½“ 240 239 290
Изход топлоносител котел B,mm /G1½“ 240 239 290
Гнездо за датчик C,mm / G½“ 240 239 290
Изход долна серпентина S1 D,mm / G1″ 240 239 290
Топлоносител котел E,mm /G1½“ 550 643 710
Гнездо за датчик F,mm / G½“ 550 643 710
Теплоноситель котла G.mm / G1½“ 550 643 710
Вход долна серпентина S1 H,mm / G1″ 640 689 785
Топлоносител котел I.mm / G1½“ 860 997 1090
Топлоносител котел J.mm / G1½“ 860 997 1090
Гнездо за датчик K,mm / G½“ 860 997 1090
Теплоносител / Ел. нагревател L.mm / G1½“ 860 997 1090
Вход топлоносител котел O,mm / G1½“ 1170 1451 1750
Вход топлоносител котел P,mm / G1½“ 1170 1451 1750
Гнездо за датчик Q,mm / G½“ 1170 1451 1750
Обезвъздушаване S,mm / G1½“ 1410 1700 2039

Цени и модели

Код Наименование Продажна мярка Продажна цена с ДДС
09060015201723 SNS PBM 300 FL бр 1 062,00 лв.
09060015201724 SNS PBM 500 FL бр 1 499,00 лв.
09060015201725 SNS PBM 800 FL бр 2 523,00 лв.
09060015201726 SNS PBM 1000 FL бр 2 591,00 лв.
09060015201727 SNS PBM 1500 FL бр 3 559,00 лв.
09060015201728 SNS PBM 2000 FL бр 3 886,00 лв.
BURNiT by SUNSYSTEM