ФОТОВОЛТАИКА


От 2010 година NES Ltd успешно развива своето направление SUNSYSTEM Photovoltaic, занимаващо се с проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаични централи. Екипът работещ в направлението се състои от опитни инженери, проектанти и търговци.
SUNSYSTEM Photovoltaic предлага персонални turnkey решения – от изготвяне на идеен проект за вашата инвестиция до мониторинг на вече изградения фотоволтаичен парк.
Едно от основните предимства на SUNSYSTEM Photovoltaic е поддържането на склад и регулярните доставки на PV модули и инвертори.

BURNiT by SUNSYSTEM