BAFER – AKUMULATOR TOPLOTE SUNSYSTEM PBM – BEZ IZMENJIVAČA

Akumulira toplotu koju stvara kotao, preporučuje se za svaki sistem grejanja. Osigurava optimalni režim rada kotla, obezbeđujući njegovo funkcionisanje nominalnom izlaznom snagom, čak i kada sistem grejanja ne zahteva svu toplotnu energiju proizvedenu na taj način. Proizvodena toplota se akumulira I čuva unutar rezervoara i može se koristiti čak i kada se kotao ohladi.

PREDNOSTI

Energetska efikasnost
Omotač od PVC obojen bojom RAL 9006
Jednostavna montaža
Obložena spoljna površina
Mogu biti opciono opremljeni elektro kompletom za grejanje

PREDNOSTI:

  • Visoko efikasna prenosiva izolacija 100 mm, obojen bojom RAL 9006
  • Tip izolacije dostupna za sve modele: meka PU, vuna.
  • Vrsta izolacije dostupnih za modeli H *: tvrda PU.
  • Do 5 izvoda G½ „za senzor temperature.
  • Do 13 kom izvoda G1 “ ili G1½ “ za vezivanje na toplovodne kotlove , sistemi za indirektno zagrevanje potrošne tople vode (BTV).
  • Opremljeni električnim kompletom nominalne snage 3kW, 4.5kW, 6kW ili 7.5kW

ELEMENTI:

1 – PVC omotač obojen bojom RAL 9006
2 – Obložena spoljna površina
3 – Visoko efikasna prenosiva izolacija
4 – Rezervoar vode od čeličnog lima

MODELI I VELIČINE, LITARA:

  • 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000

ENERGETSKA EFIKASNOST

  • Direktiva 2010/30/ES, Uredba 812/2013:
  • Klasa D/E – zavisno od vrste izolacije, za kapacitet od 300 do 1000 litara.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vertikalni modeli

PBM / H*
1000
PBM
1500
PBM
2000
PBM
3000
PBM
4000
PBM
5000
Zapremina L 1000 1500 2000 3000 4000 5000
Prečnik D ø bez /sa Izolacija ø1 mm 790/990 1000/1200 1200/1400 1250/1450 1400/1600 1600/1800
Visina h bez /sa Izolacija hi mm 2039/2089 2140/2290 2131/2181 2713/2763 2746/2796 2841/2891
Montažna visina mm 2073 2192 2220 2760 2817 2932
Radni pritisak/maks. temperatura izmenjivača bar/°C 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95 3 / 95
Preporučena jačina kotla,
za povezivanje sa baferom
kW 18-33 27-50 36-67 73-133 46-84 82-151
Težina Bafera / Izolacija Kg 126/18 205/23.2 254/26.5 337 / 35 474 / 40 571 / 45
izlaz Izmenj ivač toplote A,mm /G1½“ 290 339 388 396 438 502
izlaz Izmenj ivač toplote B,mm /G1½“ 290 339 388 396 438 502
Priključak za sensor C,mm / G½“ 290 339 388 396 438 502
Izmenj ivač toplote E,mm /G1½“ 775 833 848 1037 1064 1128
Priključak za sensor F,mm / G½“ 775 833 848 1037 1064 1128
Izmenj ivač toplote G.mm / G1½“ 775 833 848 1037 1064 1128
Izmenj ivač toplote I.mm / G1½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Izmenj ivač toplote J.mm / G1½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Priključak za sensor K,mm / G½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Izmenjivač toplote/ Električni grejač L.mm / G1½“ 1260 1327 1308 1678 1690 1754
Dovod Izmenj ivač toplote O,mm / G1½“ 1750 1821 1768 2319 2316 2380
Dovod Izmenj ivač toplote P,mm / G1½“ 1750 1821 1768 2319 2316 2380
Priključak za sensor Q,mm / G½“ 1750 1821 1768 2319 2316 2380
Odzračivanje S,mm / G1½“ 2039 2140 2131 2713 2746 2841
BURNiT by SUNSYSTEM