Комбиниран котел BURNiT Advance UB

от 3 755,00 лв.

Универсален котел за отопление на средни и големи помещения.

Благодарение на универсалната ретортна горелка могат да се използват различни видове горива:
– Основни горива – агропелети (сламени и слънчогледови)
– Алтернативни горива – сухи костилки от череши, сливи, кайсии, праскови и маслини.

Конструиран съгласно стандарт EN 303-5.
Комплектът включва: Комбиниран котел, универсална ретортна горелка и бункер за гориво.

Предимства

Предпазен клапан 3 bar

Бункер за гориво

Вграден контролер

STB термостат

Датчик за предотвратяване на обратен огън

Предимства:

 • Вграден контролер. Функции: Автоматично управление на горивния процес. Управление на помпа за отоплителна система. Управление на помпа за БГВ.
 • Универсална ретортна горелка. Характеристики: Възможност за изгаряне на различни видове горива (дървесни пелети, въглища и агропелети); Две чугунени скари за въглища и пелети; Здраво чугунено тяло на горелката; Дълъг експлоатационен живот; Лесна поддръжка.
 • Горивната камера на котела е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
 • Турболаторите в оребрената горивна камера осигуряват по-дългото задържане на димните газове в котела и увеличават ефективността. Триходов път на димните газове.
 • Водната риза изцяло обгръща горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
 • Бункер за гориво. Бункерът е монтиран странично на котела. Регулираща се подпора. Удобен капак за зареждане с гориво.
Забележка: При използването на алтернативни горива – слънчогледови пелети, сламени пелети, други агро пелети, различни видове костилки и ядки е възможно влошаване на експлоатационните показатели на котела, както и намаляване на времевия период за почистване на котела. Това е породено от факта, че този тип горива не попадат в никоя норма за сертифициране, което не гарантира качеството на горивото.

Мощност, kW:

 • 27, 35, 60, 90

Елементи, осигуряващи безопасност

 • Контролерът следи и регулира температурата в котела.
 • Предпазен клапан 3 bar.
 • Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация. В случай на прегряване през него протича студена вода, която понижава температурата в котела.
 • STB термостат спира подаването на гориво в горелката в случай на превишаване нормалния температурен режим в котела.
 • Датчик за предотвратяване на обратен огън.
 • Предпазител 6,3 А.

Елементи на котел UB:

1 – Комбиниран котел
2 – Бункер
3 – Предпазен топлообменник
4 – Турболатори
5 – Триходов път на димните газове
6 – Керамична плоча за подобряване на горивния процес
7 – Универсална ретортна горелка
8 – Чугунена скара за изгаряне на въглища
9 – Чугунена скара за изгаряне на дървесни пелети, агропелети

Опции:

a – Резервоар за вода
b – Мека връзка за вода
c – Предпазен клапан по температура

Опционално:
Предпазен клапан по температура (c), свързан с резервоара за вода (a) чрез мека връзка (b). Така се предотвратява самозапалването на горивото в бункера, в следствие на обратен пламък.

Технически характеристики

UB UB 27UB 35UB 60UB 90
Номинална мощностkW27356090
Минимална ÷ Максимална мощностkW8÷2710÷3518÷60 27÷90
Габаритни размери Височина H
Ширина L
Дълбочина D
mm1290
1347
976,6
1290
1347
976,6
1442
1471
1105,5
1442
1590
1105,5
Обем на водната ризаL96114137152
Обем на горивната камераL6688128170
Препоръчителна тяга на коминаPa/mbar16/0,1623/0,2338/0,3856 / 0,56
Захранващо напрежениеV/Hz230 AC / 50Hz
Консумирана мощност, Работен режимW20 -7520-7520-16020-160
Препоръчително гориво
Чугунена скара – 1
Чугунена скара за пелети
костилки и агропелети – сламени /
слънчогледови – ø 6÷8mm
Температура на изх.газове в раб.режим°C<250 ÷ 280
Работен температурен интервал°C55-85
Работно наляганеbar3333
Теглоkg388475594670
Вместимост БункерL190215305305
Вход студена водаA, mmR¼”/212R¼”/212R1½”/232R1½”/232
Изход гореща водаB, mmR¼”/1245R¼”/1245R1½”/1442R1½”/1442
Вход / Изход предпазен топлообменникЕ, mmR½”/1052R½”/1052R½”/1222R½”/1222
Гнездо за датчик или предпазен клапанK, mmG½”/1055G½”/1055G½”/1225G½”/1225
КоминF,ø mm J,mmø150/945 270ø180/930 350ø200/1065 350ø200/1065 410
Ревизионен отвор на коминаO, mm150/70150/70150/ 70150/ 70
ИзточванеY, mmG½”/212G½”/212G1”/232G1”/232
Резервоар за вода( a )опцияопцияопцияопция
Мека връзка за вода( b )опцияопцияопцияопция
Предпазен клапан по температура( c )опцияопцияопцияопция

Цени и модели

КодНаименованиеПродажна мяркаПродажна цена с ДДС
00081230002152КОТЕЛ BURNIT UB 27 KWбр4105.00 лв.
00081230002154КОТЕЛ BURNIT UB 35 KWбр4805.00 лв.
00081230002157КОТЕЛ BURNIT UB 60 KWбр6355.00 лв.
00081230002158КОТЕЛ BURNIT UB 90 KWбр7425.00 лв.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!