Моля запознайте се с условията и цените за въвеждане в експлоатация ( пуск )


Ценоразпис за въвеждане в експлоатация

НАИМЕНОВАНИЕ Цена с ДДС
Котел серия BURNiT WBS AC UB 150,00 лв.
Котел серия BURNiT PelleBurn 150,00 лв.
Котел серия BURNiT PyroBurn 150,00 лв.
Котел серия BURNiT Combi Burn DC A 150,00 лв.
Котел BURNiT Pell Easy 150,00 лв.
Горелка серия BURNiT Pell 150,00 лв.
Пелетни камини BURNiT / 13kW, 18kW, 25kW/ 115,00 лв.
Пелетни камини BURNiT /8kW, 10kW/ 90,00 лв.
Пелетна горелка BURNiT Pell Mega 300,00 лв.
Термопомпен пакет SUNSYSTEM MONO / SPLIT  360.00 лв.
Нови настройки при смяна на пелети и неоснователно посещение  / без включен транспорт / 80.00 лв
Транспорт извън населеното място на сервиза  1,30 лв. / км

Ценоразпис за отстраняване на възникнали неизправности с осигурени материали от клиента

НАИМЕНОВАНИЕ Цена с ДДС
Котли – BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB, BURNiT Advance DC-А
Монтаж на бункер и шнек 100,00 лв.
Монтаж на комин 100,00 лв.
Подвързане на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела) 50,00 лв.
Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация 100,00 лв.
Монтаж на стаен термостат /без включен транспорт/ 100,00 лв.
Монтаж на Wi-Fi модул /без включен транспорт/ 100,00 лв.
Камини с водна риза
Монтаж на комин 100,00 лв.
Зареждане с топлоносител и обезвъздушена инсталация 100,00 лв.
Монтаж на стаен термостат /без включен транспорт/ 100,00 лв.
Монтаж на Wi-Fi модул /без включен транспорт/ 100,00 лв.
Топловъздушни камини
Подвързана към коминското тяло 100,00 лв.
Горелки – BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco
Монтаж на горелка към котел BURNiT WBS 150,00 лв.
Монтаж на бункер и шнек 100,00 лв.
Монтаж на димоотводни тръби 100,00 лв.
Подвързване на водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката) 50,00 лв.
Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация 100,00 лв.
Монтаж на стаен термостат /без включен транспорт/ 100,00 лв.

Изисквания за въвеждане в експлоатация

Котли
За въвеждане в експлоатация на котли – BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB и
BURNiT Advance DC-A е необходимо да са изпълнени следните условия:

 

 • Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 • Задължително монтиран трипътен вентил.
Пелетни камини с водна риза
За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с водна риза BURNiT е необходимо
да са изпълнени следните условия:

 

 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответнотоизделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 • Обезвъздушител, воден филтър, предпазен (възвратен) клапан, манометър.
Пелетни камини с въздушна циркулация
За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с въздушна циркулация BURNiT е необходимо
да са изпълнени следните условия:

 

 • Подвързана към коминското тяло, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на
  съответното изделие.
 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие
  (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).
 •  Осигурено електрическо захранване на 220 V.в.

 

Пелетни горелки
За въвеждане в експлоатация на пелетни горелки – BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega,
BURNiT Pell Eco е необходимо да са изпълнени следните условия:

 

 • Монтирана горелка към котел, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Монтиран бункер и шнек (по възможност от дясната страна на котела)
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Подвързана водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката)
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПУСК

1. Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).
2. Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.
3. Проверка на горивото (пелетите), дали е съобразено с пропоръките в „ Инструкцията за монтаж“.
4. Функционален тест на всички компоненти в уреда.
5. Първоначален пуск и настройка (спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с който ще работи уреда).
6. Кратък инструктаж – теоретичен и практически, за начините на експлоатация на уреда в съотв. с „Инструкцията за монтаж и експлоатация“ и „Гаранционна карта“.
7. Запознаване с видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях.

Внимание !!! При някои обстоятелства, при които установим, че не са спазени условията в инструкцията за монтаж и гаранционна карта (т.IV / т.2.5) , и че не се позволява безопасна работа на новия уред, си запазваме правото да не извършваме тази услуга. Моля да имате предвид, че не можем да преправяме инсталации (електрически и водни), да „персонализираме“ фитинги и връзки, както и да демонтираме или правим промени по мебели и др. За нас сигурността и здравето на нашите служители са от първостепенно значение, затова те не бива да свалят обувките си при влизане в дома Ви. Нашите техници ще носят калцуни, които ще поставят върху обувките си, за да се гарантира необходимата хигиена.

Заявка за въвеждане в експлоатация (пуск)

ЗАЯВКА ЗА ПУСК

11 + 4 =

Заявка за въвеждане в експлоатация (пуск) по телефона

Ако се затруднявате с електронната форма за заявка, можете да направите заявка за Въвеждане ( Пуск ) и по телефона.
Нашите оператори са на Ваше разположение всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 часа.

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР:

0700 17 343

e-mail: service@burnit.bg

*При пуск, профилактика или сервизиране на съоръжения, инсталирани извън населеното място на най-близкия оторизиран сервиз, транспортните разходи се заплащат допълнително.
BURNiT by SUNSYSTEM