Монтажни конструкции за панел-колектори SUNSYSTEM PK ST/SL


Рентабилно решение за различни покривни конструкции и наклони.

Специално разработени конструкции.

Предимства

Конструкция, високо устойчива на натоварвания
Лесен монтаж
Възможност за фино регулиране
Изработена от алуминий
Телескопична закрепваща планка

Предимства:

  • Конструкция, високо устойчива на натоварвания.
  • Изработена от алуминий, за да не корозира.
  • Предвидена да издържи експлоатация при сурови метеорологични условия: скорост на вятъра до 150 км/ч; снежна маса до 1,25 kN/m2 съгл. ENV 1991-1-3 1991-1-4.
  • Лесен монтаж.
  • Варианти за монтаж на равен и наклонен покрив.
  • Възможност за фино регулиране ъгъла на наклон при модела за монтаж на равен покрив.
  • Телескопична закрепваща планка при моделите за монтаж на наклонен покрив.

Наличен в изпълнения:

1 х
P K SL CL 2,15
2 х PK SL CL
2,15
3 х PK SL CL
2,15
4 х PK SL CL
2,15
5 х PK SL CL
2,15
6 х PK SL CL
2,15
7 х PK SL CL
2,15
8 х PK SL CL
2,15
9 х
P K SL CL 2,15
10 х PK SL CL
2,15
1 х PK SL CL
2,7
2 х PK SL CL
2,7
3 х PK SL CL
2,7
4 х PK SL CL
2,7
5 х PK SL CL
2,7
6 х PK SL CL
2,7
7 х PK SL CL
2,7
8 х PK SL CL
2,7
1 х
P K SL CL 2,15
2 х PK SL CL
2,15
3 х PK SL CL
2,15
4 х PK SL CL
2,15
5 х PK SL CL
2,15
6 х PK SL CL
2,15
7 х PK SL CL
2,15
8 х PK SL CL
2,15
9 х
P K SL CL 2,15
10 х PK SL CL
2,15
1 х PK SL CL
2,7
2 х PK SL CL
2,7
3 х PK SL CL
2,7
4 х PK SL CL
2,7
5 х PK SL CL
2,7
6 х PK SL CL
2,7
7 х PK SL CL
2,7
8 х PK SL CL
2,7

Елементи:

1 – Основа
2 – Рамо
3 – Телескопичен крак
4 – Подсигурителна шина
5 – Планка за придържане на колектора
6 – Щипка
7 – Регулируема планка
8 – Пета
9 – Елемент за удължаване на основата

Цени и модели

Код Наименование Продажна мярка Продажна цена с ДДС
00151040006001 АСРП 1 РК – 1.66 бр  
00151040006002 АСРП 1 РК – 2.15 бр 314,00 лв.
00151040006003 АСРП 1 РК – 2.70 бр 320,00 лв.
00151040006005 АСРП 2 РК – 2.15 бр 394,00 лв.
00151040006006 АСРП 2 РК – 2.70 бр 416,00 лв.
00151041006002 АСНП 1 РК – 2.15 бр 104,00 лв.
00151041006003 АСНП 1 РК – 2.70 бр 111,00 лв.
00151041006005 АСНП 2 РК – 2.15 бр 165,00 лв.
00151041006006 АСНП 2 РК – 2.70 бр 183,00 лв.
  • Цените са валидни само при комбинация с колектор
BURNiT by SUNSYSTEM