Сервизи


Благодарим ви, че ни се доверихте и избрахте продукт с марка BURNiT!
Можете да се свържете със сервиз BURNiT както на националния ни телефон, така и чрез имейл до service@burnit.bg.
Заявки за пуск на ново съоръжение BURNiT или профилактика след първата година на гаранционния период можете да направите и онлайн оттук.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!