Моля запознайте се с цените за профилактика


Ценоразпис за профилактика на изделия с марка BURNiT

НАИМЕНОВАНИЕ Цена с ДДС
Пелетни камини BURNiT / 13kW, 18kW, 25kW / 100,00 лв.
Пелетни камини BURNiT / 8kW, 10kW / 80,00 лв.
Пелетна горелка Pell 100,00 лв.
Пелетен котел PLB 120,00 лв.
Пелетен котел PELL EASY 120,00 лв.
Пиролизен котел PBL 100,00 лв.
Котел DC 150,00 лв.
Котел UB 120,00 лв.
Котел WBS AC 60.00 лв.
Пелетна горелка Pell Mega 300,00 лв.
Транспорт: извън града 1,30 лв./км
  • За София град и околност – 60лв (От центъра на София в 30 км-та зона )
  • За Шумен град и оклоност – 40лв (От центъра на Шумен в 15 км-та зона )
  • Цена за труд час на сервизен техник- 40 лв./час

Какво включва профилактиката

1. Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).
2. Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.
3. Функционален тест на всички компоненти в изделието.
4. Почистване на съоръжението при необходимост.
5. Пуск и проверка, ако е необходимо настройка спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с които ще работи иделието.
6. При констатация на гаранционен проблем, уредът се отремонтира и ремонтът се заверява в гаранционната карта.
Внимание !!! За нас сигурността и здравето на нашите служители са от първостепенно значение, затова те не бива да свалят обувките си при влизане в дома Ви. Нашите техници ще носят калцуни, които ще поставят върху обувките си, за да се гарантира необходимата хигиена.

ЗАЯВКА ЗА ПРОФИЛАКТИКА

11 + 14 =

*При пуск, профилактика или сервизиране на съоръжения, инсталирани извън населеното място на най-близкия оторизиран сервиз, транспортните разходи се заплащат допълнително.
BURNiT by SUNSYSTEM