BOJLERI ZA TOPLOTNE PUMPE SWP 2N SUNSYSTEM – SA DVA IZMENJIVACA

Sa ve om povr inom izmenjiva a pogodan za solarno grejanje vode, grejanje prostora I sistem toplotnih pumpi sa većim brojem potrošača. Mogu biti opciono opremljeni elektro kompletom za grejanje. Komplet se sastoji od jednog ili više elektro grejača I termostata sa termalnom zaštitom.

PREDNOSTI

Energetska efikasnost
Omotač od PVC obojen bojom RAL 9006
Jednostavna montaža
Revizioni otvor za čišćenje
Mogu biti opciono opremljeni elektro kompletom za grejanje

PREDNOSTI:

 • Visoko efikasna izolacija i omotač od PVC obojen bojom RAL 9006.
 • Multipoziciono montiranje senzora temperature.
 • Antikorozivna zaštita se ostvaruje pomoću emajlirane izrade rezervoara i anode.
 • Svi izlazi sa unutrašnjim navojima.
 • Jednostavna montaža.
 • Revizioni otvor.
 • Visoka efikasnost izmenjivača
 • Opremljeni električnim kompletom nominalne snage 3kW, 4.5kW, 6kW ili 7.5kW.
 • Komplet SK ne je ukljucen u cenu bojlera. Mora naru ite komplet SK za vaših bojler.

MODELI I VELIČINE, LITARA:

 • 300, 400, 500

ENERGETSKA EFIKASNOST

 • Direktiva 2010/30/ES, Uredba 812/2013:
 • Klasa D za kapacitet od 300 do 500 litara.

ELEMENTI:

1 – PVC omotač obojen bojom RAL 9006
2 – PVC omotač obojen bojom RAL 9006
3 – Anodna zaštita (DIN 4753-6)
4 – Termometar
5 – Rezervoar vode od čeličnog lima S235JR
6 – Emajl (DIN 4753-3)
7 – Elektro grejač
8 – Revizioni otvor
9 – Termostat sa integrisanom toplotnom zaštitom
10 – Sigurnosni ventil, 8 bara
11 – Donji Izmenjivac toplote S1
12 – Gornji izmenjivač toplote S2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

SWP 2N 300 SWP 2N 400 SWP 2N 500
Zapremina L 300 400  500
Visina H /Montažna visina mm 1420/1580 1470/1670 1720/1890
Prečnik D mm ø 660 ø 750 ø 750
Radni pritisak / max.temperatura bar/°C 10/95 10/95 10/95
Testirani pritisak rezervoara bar 15 15 15
Dolna kalem toplote S1 Površina razmene toplote m2 1.2 1.5. 1.8
Zapremina izmenjivača toplote L 6.5 10 11.8
Produžena snaga prema по
DIN 4708; 80/60/45 °C
kW
m3 /h
53
1.30
62
1.52
72
1.77
NL – koeficijent snage u 60°CC 11 14 18
Pad pritiska Δp mbar 55 70 90
Gornji kalem toplote S2 Površina razmene toplote m2 2.7 3.2 4.36
Zapremina izmenjivača toplote L 16.1 18.9 26
Produžena snaga prema по
DIN 4708; 80/60/45 °C
kW
m3 /h
75
1.84
82
2.01
94
2.31
NL – koeficijent snage u 60°CC 17 22 29
Pad pritiska Δp mbar 70 85 120
Maks. radni pritisak /
max. temperatura
bar/°C 16/110 16/110 16/110
Testiranje pritiska kalemova bar 25 25 25
Indikator temperature dodatno dodatno dodatno
Anoda ü ü ü
Električni grejač (dodatno) kW 3/4.5/6 3/4.5/6/7.5 3/4.5/6/7.5
Težina kg 145 198 236
Donji kalem izlaz S1 A, mm G1″/215 G1″/270 G1″/270
Dovod hladne vode B, mm G1″/215 G1¼“/270 G1½“/270
Donji kalem ulaz S1 C, mm G½“/456 G½“/562 G½“/606
Gornji kalem izlaz S2 E, mm G1″/578 G1″/678 G1″/726
Priključak za termostat G, mm G½“/1170 G1″/1152 G1″/1453
Recirkulacija R, mm G¾“/1007 G1″/1105 G1″/1206
Gornia kalem ulaz S2 I, mm G1″/1155 G1″/1210 G1″/1446
Izlaz tople vode K, mm G1″/1182 G1¼“/1240 G1½“/1475
Odzračivanje F, mm G1″/1410 G1″/1460 G1″/1710
Otvor dimnjaka O, ø
mm
110/180
516
110/180
618
110/180
666
Odvod Y, mm G1″/30 G1″/30 G1″/30
Anoda P, mm G1¼“/1410 G1¼“/1318 G1¼“/1568
Elektro grejač (opciono)* U, mm G1½“/516 G1½“/618 G1½“/666
Dodatni priključak Z, mm G½“/697
G½“/1070
G½“/325
G½“/755
G½“/1130
G½“/380
G½“/858
G½“/1336
G½“/380
BURNiT by SUNSYSTEM