SOLARNI BOJLERI SОN SUNSYSTEM – SA DVA IZMENJIVACA

Za podnu montažu. Za direktno/indirektno grejanje. Pogodno za solarno grejanje ili/i grejanje prostora. Mogu biti opciono opremljeni elektro kompletom za grejanje. Komplet se sastoji od jednog ili više elektro grejača I termostata sa termalnom zaštitom.

PREDNOSTI

Energetska efikasnost

Omotač od PVC obojen bojom RAL 9006

Jednostavna montaža

Revizioni otvor za čišćenje

Mogu biti opciono opremljeni elektro kompletom za grejanje

PREDNOSTI:

 • Visoko efikasna izolacija i omotač od PVC obojen bojom RAL 9006.
 • Multipoziciono montiranje senzora temperature.
 • Antikorozivna zaštita se ostvaruje pomoću emajlirane izrade rezervoara I anodne zaštite.
 • Svi izlazi sa unutrašnjim navojima
 • Jednostavna montaža
 • Revizioni otvor
 • Mogućnost vertikalne ili horizontalne orijentacije
 • Izmenjivači toplote omogućavaju korišćenje spoljnih obnovljivih izvora energije, kao što su solarni sistemi i kotlovi na biomasu
 • Opremljeni električnim kompletom nominalne snage 3kW, 4.5kW, 6kW ili 7.5kW
 • Komplet SK ne je ukljucen u cenu bojlera. Mora naru ite komplet SK za vaših bojler

ELEMENTI:

1 – PVC omotač obojen bojom RAL 9006
2 – Visoko efikasna toplotna izolacija
3 – Termometar
4 – Anodna zaštita (DIN 4753-6)
5 – Elektro grejač
6 – Rezervoar vode od čeličnog lima S235JR
7 – Emajl (DIN 4753-3)
8 – Revizioni otvor
9 – Termostat sa integrisanom toplotnom zaštitom
10 – Sigurnosni ventil, 8 bara
11 – Donji Izmenjivac toplote S1
12 – Gornji izmenjivač toplote S2

MODELI I VELIČINE, LITARA:

 • Vertikalni modeli:
  150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000.
 • Horizontalni modeli:
  300, 500, 1000, 1500.

ENERGETSKA EFIKASNOST

 • Direktiva 2010/30/ES, Uredba 812/2013:
 • Klasa С za kapacitet od 150 do 500 litara;
 • Klasa Е za kapacitet od 750 do 1000 litara.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vertikalni modeli

Horizontalni modeli:

SON 150 SON 200 SON 300 SON 400 SON 500
Zapremina L 150 200 300 400 500
Visina H / Montažna visina mm 1080/1210 1350/1460 1420/1580 1470/1670 1720/1890
Prečnik D mm ø 560 ø 560 ø 660 ø 750 ø 750
Izolacija 50 mm tvrda poliuretanska pena
Radni pritisak / Maks. temperatura bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95
Testirani pritisak rezervoara bar 15 15 15 15 15
Izmenjivač toplotne površine S1/S2 m2 0.74/0.4 0.9/0.6 1.2/0.9 1.5/1 1.8/1.2
Zapremina izmenjivača S1/S2 L 4.56/2.47 5.55/3.7 7.40/5.55 9.25/6.17 11.10/7.4
Produžena snaga prema po
DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2
kW
m3 /h
25/15
0.61/0.37
29/18
0.71/0.44
53/21
1.30/0.52
62/27
1.52/0.66
72/34
1.77/0.84
NL – koeficijent snage u 60°CC, S1/S2 2.5/1 4.5/1.5 11.2 13/2.2 18/2.8
Pad pritiska Δp, S1/S2 mbar 65/48 75/55 120/70 180/80 210/90
Radni pritisak / m aks. temperatura izmenjivača, S1/S2 bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Testiranje pritiska kalemova. bar 25 25 25 25 25
Električni grejač (dodatno) kW 3÷6 3÷6 3÷6 3÷7,5 3÷7,5
Težina kg 65 82 118 160 185
Donji kalem izlaz S1 L, mm G1″/202 G1″/202 G1″/215 G1″/270 G1″/270
Dovod hladne vode A, mm G1″/202 G1″/202 G1″/215 G1¼“/270 G1½“/270
Priključak za termostat G, mm G½“/788 G½“/1037 G½“/1104 G½“/1054 G½“/1206
Donji kalem ulaz S1 K, mm G1″/592 G1″/692 G1″/805 G1″/850 G1″/960
Recirkulacija R, mm G¾“/788 G¾“/987 G¾“/957 G1″/1105 G1″/1206
Gornji kalem izlaz S2 N, mm G1″/674 G1″/812 G1″/894 G1″/952 G1″/1062
Gornia kalem ulaz S2 M, mm G1″/874 G1″/1112 G1″/1170 G1″/1210 G1″/1350
Izlaz tople vode Е, mm G1″/1070 G1″/1168 G1″/1182 G1¼“/1240 1½“/1453
Odzračivanje F, mm G1″/1070 G1″/1340 G1″/1410 G1″/1480 G1″/1710
Revizioni otvor O, ø
mm
110/180
309
110/180
309
110/180
320
110/180
450
110/180
450
Odvod Y, mm G1″/30 G1″/30 G1″/30 G1″/30 G1″/30
Indikator temperature T, mm G½“/892 G½“/1138 G½“/1170 G½“/1152 G½“/1453
Anoda P, mm G1¼“/1070 G1¼“/1340 G1¼“/1410 G1¼“/1337 G1¼“/1568
Priključak Elektro grejač *: na stranu bojlera
na revizionom otvoru
U, mm
UO, mm
G1½“/645
1x
G1½“/309
G1½“/752
1x
G1½“/309
G1½“/852
1x
G1½“/320
G1½“/901
1x
G1½“/450
G1½“/1011
1x
G1½“/450
Dodatni priključak Z, mm G½“/352
G½“/631
G½“/302
G½“/752
G½“/320
G½“/852
G½“/450
G½“/901
G½“/450
G½“/1011
SON 750 SON 1000 SON 1500 SON 2000
Zapremina L 750 1000 1500 2000
Visina H /Montažna visina mm 2010/2030 2060/2080 2310/2370 2310/2370
Prečnik D mm ø 950 ø 1050 ø 1050 ø 1350
Izolacija 100 mm meka poliuretanska pena, sa mogućnošću skidanja
Maks. radni pritisak / max. temperatura bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95
Testirani pritisak rezervoara bar 15 15 15 15
Izmenjivač toplotne površine , S1/S2 m2 2.1 /1.4 2.7/1.9 3/2.5 4.1/3
Zapremina izmenjivača toplote ,S1/S2 L 12.95/8.63 16.65/11.72 18.50/15.42 25.28/18.50
Produžena snaga prema po
DIN 4708; 80/60/45 °C, S1/S2
kW
m3 /h
80/50
1.97/1.23
105/62
2.58/1.52
131/74
3.22/1.82
180/110
4.42/2.70
NL – koeficijent snage u 60°C, S1/S2 32/10 42/28 64/34 80/55
Pad pritiska Δp, S1/S2 mbar 210/150 260/210 310/260 420/300
Radni pritisak / maks. temperatura izmenjivača, S1/S2 bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110
Testiranje pritiska kalemova. bar 25 25 25 25
Električni grejač (dodatno) kW 3÷7,5 2×7,5 3×7,5 4×7,5
Težina kg 263 315 367 750
Donji kalem izlaz S1 L, mm G1″/300 G1″/320 G1″/320 G1″/385
Dovod hladne vode A, mm G1½“/300 G1½“/320 2x G1½“/320 2x G1½“/385
Priključak za termostat G, mm G½“/1435 G½“/1487 G½“/1487 G½“/1685
Donji kalem ulaz S1 K, mm G1″/970 G1″/1080 G1″/1180 G1″/1635
Recirkulacija R, mm G1″/1405 G1″/1487 G1″/1487 G1″/1265
Gornji kalem izlaz S2 N ,mm G1″/1160 G1″/1220 G1″/1350 G1″/1420
Gornia kalem ulaz S2 M, mm G1″/1560 G1″/1660 G1″/1790 G1″/1885
Izlaz tople vode E, mm G1½“/1630 G1½“/1700 2x
G1½“/1975
2x
G1½“/1885
Odzračivanje F, mm G1″/1950 G1″/2020 G1″/2320 G1″/2311
Revizioni otvor O, ø
mm
200/280
450
200/280
460
200/280
460
400/560
484
Odvod Y, mm G1″/30 G1″/30 G1″/40 G1″/30
Indikator temperature T, mm G½“/1630 G½“/1700 G½“/2089 G½“/1835
Anoda P, mm G1¼“/1728 G1¼“/1798 2x
G1¼“/2090
2x
G1¼“/2003
Priključak za Elektro grejač * на Plašt tople vode U, mm G1½“/1040 G1½“/1140 2x
G1½“/1220
2x
G1½“/1340
na stranu bojlera na revizionom otvoru UO,mm G1½“/460 G1½“/460 G1½“/515;635
Dodatni priključak Z, mm G½“/535
G½“/1040
G½“/520
G½“/1140
G½“/520
G½“/1220
G½“/745
G½“/1340
BURNiT by SUNSYSTEM