NE STANDARDNI REZERVOARI ZA VODU Bojleri i baferi SUNSYSTEM


IPrimena:

– Sistem centralnog grejanja – akumulira toplotu iz kotla.

– Potrošna topla voda (PTV) – za skladištenje tople vode za domaćinstva.

Prednosti

Modeli sa radnim pritiskom 3 bar, 6 bar, 10 bar

Laka montaža

Demontirajuća izolacija

Rezervoari za vodu – Bojleri i baferi

Obložena spoljašna površina rezervoara

Prednosti:

 • Demontirajuća izolacija od mekanog PU debljine 100 mm I spoljna kutija PVC-a sa RAL 9006 bojom
 • Rezervoar od mekog čelika 235 JR.
 • Modeli sa radnim pritiskom 3 bar, 6 bar, 10 bar.
 • Obložena spoljašna površina rezervoara
 • Laka montaža

Kupac definiše:

 • Priključci / Izlazi – prečnik, veličina, lokacija i komadi.
 • Jedan ili dva toplovodna izmenjivača (opcija).
 • Otvor za reviziju (opcija) – veličina, lokacija i komadi.
 • Unutrašnji premaz (opciono) – u vodenom rezervoaru, uključeno u instalaciji za PTV.

Dostupan u varijantama, L:

 • 3 bar: 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 7000,8000, 9000, 10 000
 • 6 bar: 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 7000,8000, 9000, 10 000
 • 10 bar: 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 7000,8000, 9000, 10 000

Ne standardni rezervoar za vodu

1 – Estetsko PVC kućište u boji RAL 9006
2 – Demontirajuća izolacija od mekanog PU
3 – Rezervoar od mekog čelika 235 JR
4 – Obložena spoljašna površina rezervoara

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

3 bar

300 500 800 1000 1500 2000 2500
Zapremina L 300 500 800 1000 1500 2000 2500
Visina H / Montažna visina HM mm 1410/1432 1700/1727 1840/1878 2039/2075 2170/2222 2132/2202 2363/2432
Prečnik D mm ø 550 ø 650 ø 790 ø 790 ø 1000 ø 1200 ø 1250
Maks. radni pritisak bar 3 3 3 3 3 3 3
Težina (bez Izolacija) kg 56 75 102 120 201 251 292
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Zapremina L 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Visina H / Montažna visina HM mm 2715/2775 2745/2815 2870/2960 3370/3447 3101/3185 3545/3620 3290/3405
Prečnik D mm ø 1250 ø 1400 ø 1600 ø 1600 ø 1800 ø 1800 ø 2000
Maks. radni pritisak bar 3 3 3 3 3 3 3
Težina (bez Izolacija) kg 330 470 574 652 750 830 900

6 bar

300 500 800 1000 1500 2000 2500
Zapremina L 300 500 800 1000 1500 2000 2500
Visina H / Montažna visina HM mm 1410/1432 1700/1727 1840/1878 2039/2075 2170/2222 2132/2202 2363/2432
Prečnik D mm ø 550 ø 650 ø 790 ø 790 ø 1000 ø 1200 ø 1250
Maks. radni pritisak bar 6 6 6 6 6 6 6
Težina (bez Izolacija) kg 56 75 102 120 201 251 292
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Zapremina L 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Visina H / Montažna visina HM mm 2715/2775 2745/2815 2870/2960 3370/3447 3101/3185 3545/3620 3290/3405
Prečnik D mm ø 1250 ø 1400 ø 1600 ø 1600 ø 1800 ø 1800 ø 2000
Maks. radni pritisak bar 6 6 6 6 6 6 6
Težina (bez Izolacija) kg 330 470 574 652 750 830 900

10 bar

300 500 800 1000 1500 2000 2500
Zapremina L 300 500 800 1000 1500 2000 2500
Visina H / Montažna visina HM mm 1410/1432 1700/1727 1840/1878 2039/2075 2170/2222 2132/2202 2363/2432
Prečnik D mm ø 550 ø 650 ø 790 ø 790 ø 1000 ø 1200 ø 1250
Maks. radni pritisak bar 10 10 10 10 10 10 10
Težina (bez Izolacija) kg 56 75 102 120 201 251 292
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Zapremina L 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Visina H / Montažna visina HM mm 2715/2775 2745/2815 2870/2960 3370/3447 3101/3185 3545/3620 3290/3405
Prečnik D mm ø 1250 ø 1400 ø 1600 ø 1600 ø 1800 ø 1800 ø 2000
Maks. radni pritisak bar 10 10 10 10 10 10 10
Težina (bez Izolacija) kg 330 470 574 652 750 830 900

Demontirajuća izolacija od mekanog PU debljine 100 mm i spoljna kutija PVC-a sa RAL 9006 bojom

300 500 800 1000 1500 2000 2500
Težina Izolacija kg 7,65 9,9 13,05 14,4 18,3 21,75 26,85
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Težina Izolacija kg 30,3 38,85 47,4 55,95 64,5 73,05 81,6

Opcioni elementi, kupac definiše:

a. Prirubnic (dužina 140 mm) bez zaptivke i poklopca

Broj artikla Tip Dimenzija
75061215000003 DN 15 1/2″
75061215000004 DN 20 3/4″
75061215000005 DN 25 1″
75061215000006 DN 32 1 1/4″
75061215000007 DN 40 1 1/2″
75061215000008 DN 50 2″
75061215000009 DN 65 2 1/2″
75061215000010 DN 80 3″
75061215000011 DN 100 4″
75061215000012 DN 125 5″
75061215000013 DN 150 6″
75061215000014 DN 200 8″
75061215000015 DN 250 10″
75061215000016 DN 300 12″

b. Muf (dužina 103 mm)

Broj artikla Tip
78421200000028 1/2″
78421200000385 3/4″
78421200000002 1″
78421200000056 1 1/4″
78421200000041 1 1/2″
78421200000384 2″

c. Ušice radi lakšeg transporta

Broj artikla Dimenzija Broj

y 2000 L

Broj

nad 2000 L

79001200000036 60x60x4 4 8

d. Set za revizioni otvor
(Prirubnice; Grlo; Zaptivka za prirubnice; Poklopac prirubnice; Zavrtnji)

MODEL Spoljašnji

Prečnik, mm

Prečnik

otvora, mm

Podeljeni

prečnik, mm

Zavrtnja

broj / tip

d.1. ø280 ø 280x12 200 245 12/M16x30
d.2. ø560 ø 560x18 400 490 20xM16x50

е. Donji izmenjivač (veličina priključka 1″)

Broj

artikla

Kapacitet

rezervoara, L

Podeljeni

prečnik, mm

Površina,

m2

Veličina

X, mm

Težina,

kg

72061215002001 500 420 1,7 450 25
72061215000066 800 600 2,4 495 35
72061215000064 1000 600 2,5 540 38
72061215002002 1500 760 3,4 600 51
72061215000069 2000 910 4,9 770 73
72061215000076 2500 960 4,6 650 70
72061215000076 3000 960 4,6 650 70
72061215000078 4000 1100 5,2 680 81
72061215000080 5000 1200 6,1 650 94

f. Gornji izmenjivač (velišina prikljuka 1″)

Broj

artikla

Kapacitet

rezervoara, L

Podeljeni

prečnik, mm

Površina,

m2

Veličina

X, mm

Težina,

kg

72061215000067 500 420 1 330 17
72061215000065 800 600 1,8 360 27
72061215000065 1000 600 1,8 360 27
72061215000068 1500 760 2 315 32
72061215000070 2000 910 2 265 32
72061215000082 2500 960 2,8 300 44
72061215000077 3000 960 3,1 400 47
72061215000079 4000 1100 3,5 440 54
72061215000081 5000 1200 4,2 450 64
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!