ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ SUNSYSTEM SPBM – ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

Για τη συσσώρευση της θερμότητας που παράγεται από το λέβητα, συνιστάται για σύστημα θέρμανσης.Εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του λέβητα, του επιτρέπει να λειτουργεί με κανονική ισχύ, ακόμη και όταν η εγκατάσταση δεν χρειάζεται όλη την παραγώμενη θερμότητα από το λέβητα.Η θερμότητα αποθηκεύεται και συσσωρεύεται στο δοχείο αδράνειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν ο λέβητας κρυώσει.

Η κατασκευή επιτρέπει στρωματοποιημένη κατανομή της θερμότητας μέσω ενσωματωμένης πλάκας διαίρεσης και πλάκα διανομής για τους εξόδούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενεργειακή απόδοση

Αισθητικό περίβλημα PVC

Εύκολη εγκατάσταση

Εξωτερική επιφάνεια βαμμένη με αστάρι

Εξοπλισμένα με ηλεκτρικό σετ με προαιρετική ισχύ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

 • Προαιρετική αφαιρούμενη μόνωση με πάχος 100mm.
 • Τύπος μόνωσης διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα: μαλακό PU, fleece.
 • Τύπος μόνωση διαθέσιμα για την αναφορά Н*: άκαμπτο PU.
 • Πλάκα διαχωρισμού και πλάκα διανομής για τους εξόδους.
 • Πολλαπλές θέσεις για εγκατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας.
 • Εξωτερική επιφάνεια βαμμένη με αστάρι.
 • Όλες οι συνδέσεις είναι με εσωτερικό σπείρωμα
 • Συνδέσεις εισόδου / εξόδου βρίσκονται σε 90 μοίρες, το οποίο τα καθιστά έυκολα για εγκατάσταση. Πιθανή εγκατάσταση στη γωνία του λεβητοστασίου.
 • Εναλλάκτες θερμότητας.
 • Εξοπλισμός με ηλεκτρικά σετ με προαιρετική ισχύ 3kW 4.5KW 6 kW και 7.5kW.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1 – Αισθητικό περίβλημα PVC σε RAL 9006
2 – Εξωτερική επιφάνεια βαμμένη με αστάρι.
3 – Αφαιρούμενη μόνωση
4 – Δοχείο νερού από ατσάλι χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα
5 – Πλάκα διαχωρισμού
6 – Πλάκα διανομής για τους εξόδους

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΙΤΡΑ:

 • 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 • Οδηγία 2010/30 / ΕΕ, του κανονισμού 812/2013:
 • Class D / E, ανάλογα με τον τύπο της μόνωσης, για χωρητικότητα από 300 έως 1000 λίτρα;

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPBM SPBM 300 SPBM 500 SPBM / H* 800
Χωρητικότητα L 300 500 800
Διάμετρος D ø χωρίς /με Μόνωση ø1 mm 550/750 650/850 790/990
Ύψος h χωρις /με Μόνωση hi mm 1 410/1460 1700/1750 1838/1888
Ύψος τοποθέτησης mm 1431 1727 1877
Πίεση λειτουργίας/ Μέγιστη.θερμ. του δοχείο bar/°C 3/95 3/95 3/95
Μεταφορέας θερμότητας / Ηλ. Αντίσταση kW 6-10 10-17 15-27
Βάρος δοχείο αδρανείας / Μόνωση Kg 65/9.5 88/12.3 117/16.4
Έξοδος Μεταφορέας θερμότητας Λέβητας A,mm /G1½“ 240 239 290
Έξοδος Μεταφορέας θερμότητας Λέβητας B,mm /G1½“ 240 239 290
Υποδοχή αισθητήρα C,mm / G½“ 240 239 290
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 E,mm /G1½“ 550 643 710
Υποδοχή αισθητήρα F,mm / G½“ 550 643 710
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 G.mm / G1½“ 550 643 710
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 I.mm / G1½“ 860 997 1090
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 J.mm / G1½“ 860 997 1090
Υποδοχή αισθητήρα K,mm / G½“ 860 997 1090
Μεταφορέας θερμότητας / Ηλ. αντίσταση L.mm / G1½“ 860 997 1090
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 O,mm / G1½“ 1170 1451 1750
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 P,mm / G1½“ 1170 1451 1750
Υποδοχή αισθητήρα Q,mm / G½“ 1170 1451 1750
Εξαερισμος S,mm / G1½“ 1410 1700 2039
Πλάκα διαχωρισμού Z ναι ναι ναι
Πλάκα διανομής Y ναι ναι ναι

 

SPBM / H* 1000 SPBM 1500 SPBM 2000
Χωρητικότητα L 1000 1500 2000
Διάμετρος D ø χωρίς /με Μόνωση ø1 mm 790/990 1000/1200 1200/1400
Ύψος h χωρις /με Μόνωση hi mm 2039/2089 2140/2290 2131/2181
Ύψος τοποθέτησης mm 2073 2192 2220
Πίεση λειτουργίας/ Μέγιστη.θερμ. του δοχείο bar/°C 3/95 3/95 3/95
Ισχύ του Λέβηταςа για Σύνδεση μεδοχείο kW 18-33 27-50 36-67
Βάρος δοχείο αδρανείας / Μόνωση Kg 135/18 218/23.2 272/26.5
Έξοδος Μεταφορέας θερμότητας Λέβητας A,mm /G1½“ 290 339 388
Έξοδος Μεταφορέας θερμότητας Λέβητας B,mm /G1½“ 290 339 388
Υποδοχή αισθητήρα C,mm / G½“ 290 339 388
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 E,mm /G1½“ 775 833 848
Υποδοχή αισθητήρα F,mm / G½“ 775 833 848
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 G.mm / G1½“ 775 833 848
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 I.mm / G1½“ 1260 1327 1308
Έξοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 J.mm / G1½“ 1260 1327 1308
Υποδοχή αισθητήρα K,mm / G½“ 1260 1327 1308
Μεταφορέας θερμότητας / Ηλ. αντίσταση L.mm / G1½“ 1260 1327 1308
Είσοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 O,mm / G1½“ 1750 1821 1768
Είσοδος Κάτω εναλλάκτηςS1 P,mm / G1½“ 1750 1821 1768
Υποδοχή αισθητήρα Q,mm / G½“ 1750 1821 1768
Εξαερισμος S,mm / G1½“ 2039 2140 2131
Πλάκα διαχωρισμού Z ναι ναι ναι
Πλάκα διανομής Y ναι ναι ναι

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!