ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΓΡΑΦΕΙΟ Σουμεν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

12 Madara str.
9700 Shumen, BULGARIA

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τ. 054 874 555

FAX

054 874 556

E-mail

office@burnit.bg

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

13 Chelopeshko Shose Str.
1839 Sofia, BULGARIA

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

02 90 39 778

FAX

02 827 54 30

E-mail

sales@burnit.bg

Στείλτε μας μύνημα

logo-1
logo-1
BURNiT by SUNSYSTEM