ИНВЕРТОРИ


Фотоволтаичните инвертори са сърцето на всяка фотоволтаична инсталация. В ролята си на такива са обект на постоянно техническо усъвършенстване и опитимизиране. Предлаганите от нас фотоволтаични инвертори Fronius и Huawei са високо ефективни, надеждни, с висока мощност. Производството им се фокусира върху подобряването и разширяването на функционалните им характеристики, възможностите за комуникация и софтуерните инструменти за визуализация и мониторинг на работните параметри. Конкурентно предимство осигуряват и иновациите в сферата на технологиите за охлаждане и дизайна на съоръженията, които гарантират безпроблемна експлоатация при всякакви атмосферни условия.

BURNiT by SUNSYSTEM