Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Lambda


от 5918,00 лв.

Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.

Котел PB Lambda e с високотехнологично управление, регулируема мощност, почистваща система, ламбда сонда и сигурни механизми за безопасност.

Благодарение пиролизния принцип на горене и на интегриранта ламбда сонда в котела горивният процес е оптимизиран до степен, че ефективността на котела надхвърля 91%, а емисиите на изгорели газове покриват най-строгите европейски стандарти.
Вградена високо-температурна керамика, допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200 °С).
Изпитан и одобрен съгл. EN – 303-5, клас 5.

Предимства

Смукателен вентилатор
Лесен монтаж и експлоатация
Микропроцесорно управление
Окуляр за наблюдение
Пиролизно горене

Пиролизно горене

Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, сместа се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, за да достигне в горивната камера до 1200°С. Преди да напуснат котелното тяло, горивните газове преминават димоход с вградени винтови турбулатори, където топлоотдават и се охлаждат до 150°С. Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел.

Елементи:

1 – Приток на въздух
2 – Първичен въздух
3 – Вторичен въздух
4 – Запалване
5 – Пиролизно горене
6 – Смукателен вентилатор
7 – Комин

Предимства:

 • Микропроцесорно управление с възможност за управление по буферен съд и един кръг за БГВ, с вграденитe в него изходи за подвързване на циркулационни помпи и датчик за БГВ.
 • Ламбда сонда за прецизно регулиране на горивния процес.
 • Почистваща система (ръчна).
 • Датчик за изгорели газове.
 • Датчик „отворена врата“ и отвор за отвеждане на димните газове в комина предпазват котелното помещение от задимяване при зареждане. Датчик за отворена врата отчита отварянето на горната врата на котела и независимо от режима на работа задейства изсмукващият вентилатор на 100%.
 • Въздушни клапи със сервозадвижки за регулиране на постъпващия въздух. Стъпков ел.мотор.
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 • Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см.
 • Горивната камера е защитена с керамична облицовка.
 • Окуляр за наблюдение на горивния процес.

Наличен в изпълнения, kW:

 • 25, 30

Елементи, осигуряващи безопасност

 • При достигане на 90°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 95°С.
 • Предпазен топлообменник.
 • Предпазен клапан,3 bar.

Елементи на котел PyroBurn Lambda:

1 – Управление
2 – Обшивка
3 – Високоефективна изолация
4 – Обезопасителен топлообменник
5 – Водна риза (мантел)
6 – Камера за зареждане с гориво
7 – Камера за пиролизно горене
8 – Почистваща система
9 – Изход гореща вода
10 – Датчик Изгорели газове
11 – Ламбда сонда
12 – Комин
13 – Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела
14 – Клапа за първичен въздух, сервозадвижки
15 – Клапа за вторичен въздух, сервозадвижки
16 – Вход студена вода

Технически характеристики

PB 25 Lambda PB 30 Lambda
Номинална мощност / Минимална ÷ Максимална мощност kW 25 / 22÷27 30 / 27÷30
Масов поток на изг. газове, максимална мощност kg/s 0.017 0.02
Височина H mm 1285 1435
Ширина L/ Дълбочина D mm 675/1130 765/1130
Обем водна риза L 75 85
Обем горивна камера L 98 143
Необходима тяга на комина Pa/mbar 10÷15 /0.10÷0.15 10÷15 /0.10÷0.15
Котел високоефективна термоустойчива вата
Изолация Камера Врати керамични елементи
керамични елементи + високоефективна термоустойчива вата
Мощност на електрическата част W 200 200
Захранващо напрежение V/Hz 230/50 230/50
Препоръчително гориво дърва, влажност 15 % ; дървесни брикети
Време за изгаряне Частично /Пълно натоварване h 10/6 14/8
Количество гориво за отоплителен сезон m3 10÷20 15÷23
Размери на просвета за зареждане mm 490x200 490x260
Макс. дължина на дървата mm 500 500
Препоръчителен обем на буфера L 1000 2000
Температура на изходните газове (в работен режим) °C 130-150 130-150
Работен температурен интервал °C 65-85 65-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 60 60
Работно налягане bar 3 3
Тегло kg 488 605
Вход студена вода A, mm G1¼”/ 160 G1¼”/ 170
Изход топла вода B, mm G1¼”/ 1180 G1¼”/ 1325
Гнездо за датчик или предпазен клапан К да да
Вход/изход обезопасителен топлообменник Е, mm R ½”/1090 R ½”/1235
Комин F, ø / mm ø150/1000 ø150/1135
J, mm 338 382
Ревизионен отвор в горната част O1, mm 400/140 455/200
Ревизионен отвор в долната част O2, mm 350/140 350/140
Източване Y, mm R ½”/87 R ½”/100
Въздухопоток Клапа за първичен въздух V1, mm 595 655
Клапа за вторичен въздух V2, mm 440 515
Стъпков ел.мотор /серво-задвижки/ M1, mm 595 655
M2, mm 440 515
Смукателен вентилатор W, mm 815 950
Ламбда сонда λ да да
Датчик Изгорели газове T да да
Почистваща система S да да
Отвор за наблюдение на горенето P да да

Цени и модели

Код Наименование Продажна мярка Продажна цена с ДДС
00081231002141 КОТЕЛ ПИРОЛИЗЕН PB 25 KW LAMBDA бр. 6,015.00 лв.
00081231002142 КОТЕЛ ПИРОЛИЗЕН PB 30 KW LAMBDA бр. 6,455.00 лв.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!