Пиролизен котел BURNiT PyroBurn Lambda


от 5918,00 лв.

Високоефективен пиролизен котел за икономично и екологично отопление на средни и големи помещения.

Котел PB Lambda e с високотехнологично управление, регулируема мощност, почистваща система, ламбда сонда и сигурни механизми за безопасност.

Благодарение пиролизния принцип на горене и на интегриранта ламбда сонда в котела горивният процес е оптимизиран до степен, че ефективността на котела надхвърля 91%, а емисиите на изгорели газове покриват най-строгите европейски стандарти.
Вградена високо-температурна керамика, допринася за равномерното отдаване на отделената температура към водната риза и предпазва стоманените стени от високата температура (до 1200 °С).
Изпитан и одобрен съгл. EN – 303-5, клас 5.

Предимства

Смукателен вентилатор
Лесен монтаж и експлоатация
Микропроцесорно управление
Окуляр за наблюдение
Пиролизно горене

Пиролизно горене

Дървесината в камерата за зареждане се разгаря (до 580°С) и отделя дървесен газ, богат на въглеродни съединения. В комбинация с първичния въздух той създава горима смес и се насочва към дюзата на горивната камера. В дюзата, сместа се обогатява с вторичен въздух и се самозапалва, за да достигне в горивната камера до 1200°С. Преди да напуснат котелното тяло, горивните газове преминават димоход с вградени винтови турбулатори, където топлоотдават и се охлаждат до 150°С. Чрез пиролизното горене се постига пълноценно изгаряне на дървесината с минимално отделяне на пепел.

Елементи:

1 – Приток на въздух
2 – Първичен въздух
3 – Вторичен въздух
4 – Запалване
5 – Пиролизно горене
6 – Смукателен вентилатор
7 – Комин

Предимства:

 • Микропроцесорно управление с възможност за управление по буферен съд и един кръг за БГВ, с вграденитe в него изходи за подвързване на циркулационни помпи и датчик за БГВ.
 • Ламбда сонда за прецизно регулиране на горивния процес.
 • Почистваща система (ръчна).
 • Датчик за изгорели газове.
 • Датчик „отворена врата“ и отвор за отвеждане на димните газове в комина предпазват котелното помещение от задимяване при зареждане. Датчик за отворена врата отчита отварянето на горната врата на котела и независимо от режима на работа задейства изсмукващият вентилатор на 100%.
 • Въздушни клапи със сервозадвижки за регулиране на постъпващия въздух. Стъпков ел.мотор.
 • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
 • Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с дърва дълги до 50 см.
 • Горивната камера е защитена с керамична облицовка.
 • Окуляр за наблюдение на горивния процес.

Наличен в изпълнения, kW:

 • 25, 30

Елементи, осигуряващи безопасност

 • При достигане на 90°С управлението изключва вентилатора и включва помпите за БГВ и отоплителна инсталация. Независим STB термостат изключва вентилатора при достигане на 95°С.
 • Предпазен топлообменник.
 • Предпазен клапан,3 bar.

Елементи на котел PyroBurn Lambda:

1 – Управление
2 – Обшивка
3 – Високоефективна изолация
4 – Обезопасителен топлообменник
5 – Водна риза (мантел)
6 – Камера за зареждане с гориво
7 – Камера за пиролизно горене
8 – Почистваща система
9 – Изход гореща вода
10 – Датчик Изгорели газове
11 – Ламбда сонда
12 – Комин
13 – Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела
14 – Клапа за първичен въздух, сервозадвижки
15 – Клапа за вторичен въздух, сервозадвижки
16 – Вход студена вода

Технически характеристики

PB 25 LambdaPB 30 Lambda
Номинална мощност / Минимална ÷ Максимална мощностkW25 / 22÷2730 / 27÷30
Масов поток на изг. газове, максимална мощностkg/s0.0170.02
Височина Hmm12851435
Ширина L/ Дълбочина Dmm675/1130765/1130
Обем водна ризаL7585
Обем горивна камераL98143
Необходима тяга на коминаPa/mbar10÷15 /0.10÷0.1510÷15 /0.10÷0.15
Котелвисокоефективна термоустойчива вата
Изолация Камера Вратикерамични елементи
керамични елементи + високоефективна термоустойчива вата
Мощност на електрическата частW200200
Захранващо напрежениеV/Hz230/50230/50
Препоръчително гориводърва, влажност 15 % ; дървесни брикети
Време за изгаряне Частично /Пълно натоварванеh10/614/8
Количество гориво за отоплителен сезон m3 10÷2015÷23
Размери на просвета за зарежданеmm490x200490x260
Макс. дължина на дърватаmm500500
Препоръчителен обем на буфераL10002000
Температура на изходните газове (в работен режим)°C130-150130-150
Работен температурен интервал°C65-8565-85
Мин. температура на връщащия се топлоносител°C6060
Работно наляганеbar33
Теглоkg488605
Вход студена водаA, mmG1¼”/ 160G1¼”/ 170
Изход топла водаB, mmG1¼”/ 1180G1¼”/ 1325
Гнездо за датчик или предпазен клапанКдада
Вход/изход обезопасителен топлообменникЕ, mmR ½”/1090R ½”/1235
КоминF, ø / mmø150/1000ø150/1135
J, mm338382
Ревизионен отвор в горната частO1, mm400/140455/200
Ревизионен отвор в долната частO2, mm350/140350/140
ИзточванеY, mmR ½”/87R ½”/100
Въздухопоток Клапа за първичен въздухV1, mm595655
Клапа за вторичен въздухV2, mm440515
Стъпков ел.мотор /серво-задвижки/M1, mm595655
M2, mm440515
Смукателен вентилаторW, mm815950
Ламбда сондаλдада
Датчик Изгорели газовеTдада
Почистваща системаSдада
Отвор за наблюдение на горенетоPдада

Цени и модели

КодНаименованиеПродажна мяркаПродажна цена с ДДС
00081231002141КОТЕЛ ПИРОЛИЗЕН PB 25 KW LAMBDAбр.6,015.00 лв.
00081231002142КОТЕЛ ПИРОЛИЗЕН PB 30 KW LAMBDAбр.6,455.00 лв.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!