Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna


от 5 800,00 лв.

Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Magna – стоманен котел за отопление на големи помещения – жилищни и обществени сгради, производствени халета. Въпреки внушителните си размери WBS Magna е лесен за транспортиране и монтаж. Възможност за подвързване към отворена или затворена отоплителна система.

Предназначен е за твърдо гориво и е с възможност за монтиране на пелетна горелка.
Тестван и одобрен съгласно EN 303-5.

Предимства

Максимално работно налягане 4 bar

Лесен монтаж и експлоатация

Демонтируема обшивка

Термостатичен регулатор

Окуляр за визуален контрол

Предимства:

 • Максимално работно налягане 4 bar.
 • С възможности за захранване на големи отоплителни системи.
 • Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
 • Триходов път на димните газове. Димогарните тръби преминават през водната риза, постигайки оптимален топлообмен.
 • Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво (дърва, дълги до един метър).
 • Лесно почистване на димогарните тръби благодарение на ревизионната врата в горната част на котела.
 • Термостатичен регулатор на тягата за управление на горивния процес.
 • Окуляр за визуален контрол на горивния процес.
 • Демонтируема обшивка.
 • Фланец на вратата за зареждане за монтиране на пелетна горелка (опционално).

Наличен в изпълнения, kW:

 • 160, 250

Елементи, осигуряващи безопасност

 • Термостатичен регулатор на тягата
 • Предпазен клапан 3 bar.

Елементи на котел WBS Magna :

1 – Изход гореща вода
2 – Предпазна линия
3 – Обшивка
4 – Високоефективна изолация
5 – Димогарни тръби
6 – Водна риза (мантел)
7 – Триходов път на димните газове
8 – Горивна камера
9 – Метална скара
10 – Отвори за транспортиране
11 – Врата входящ въздух
12 – Фланец за горелка (опция)
13 – Врата за зареждане
14 – Ревизионна врата
15 – Вход студена вода

Технически характеристики

WBS 160 Magna WBS 250 Magna
Номинална мощност kW 160 250
Мин. / Макс. мощност kW 100÷160 200÷250
Височина H mm 1800 2150
Ширина L/ Дълбочина D mm 850/1880 950/2070
Обем водна риза L 500 790
Обем горивна камера L 350 560
Съпротивление горивна камера Pa/mbar 23/0.23 23/0.23
Необходима тяга на комина Pa/mbar 42/0.42 42/0.42
Препоръчително гориво дърва, дървесни

брикети; въглища

Макс. дължина на дървата за зареждане m 0,8 1
Време за изгаряне частично /

пълно натоварване

h 4.5/3.0 5.5/3.5
Работен температурен интервал/ Мах. температура °C

65÷85 /95

Темп. на изходните газове в раб. режим °C 120÷150 150÷180
Работно налягане bar 4 4
Тегло без изолация

с изолация

kg 1100

1170

1550

1630

Вход студена вода А, mm DN 80/250 DN 80/245
Изход гореща вода B, mm DN 80/1880 DN 80/2100
Предпазна линия K1, mm

K2, mm

DN 40/1880

DN 40/500

DN 40/2100

DN 40/500

Комин F, ø/mm

J, mm

ø250/1480

425

ø300/1730

475

Ревизионен отвор на комина O1, mm

O2, mm

1270

1270

1450

1450

Коминна клапа за регулиране на тягата G да да
Врата за зареждане N, mm 450x400 520x580
Ревизионна врата P, mm 820x735 920x850
Врата за регулиране на входящия въздух R, mm 460х230 600х230
Термостатичен регулатор на тягата T, mm 1250 1450
Източване Y1/Y2, mm G1”/150 G1”/150
Окуляр за наблюдение на горивния процес V да да
Отвор за монтаж на горелка (опция) Z да да
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!