Битови бойлери SUNSYSTEM MB S1 – с една серпентина

от 278,00 лв.

За производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация и компактни размери. Стенен монтаж. Директен / индиректен подгрев. Благодарение на серпентинния тип топлообменник този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна или отоплителна система).

Предимства

Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас C

Диаметър:

  • 440 mm

Налични в изпълнения, литри:

  • Вертикални модели : 80, 100, 120
  • Хоризонтални модели: 80, 100, 120

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
13 – Серпентина

Технически характеристики

Вертикални модели

Хоризонтални модели:
MB NL2 V/S1 80 MB NL2 V/S1 100 MB NL2 V/S1 120
Вместимост L 80 100 120
Височина Н, mm 800 960 1120
Диаметър D, mm Ø 440 Ø 440 1Ø 440
Изолация mm 20 mm твърд PPU
Раб. налягане/Максимална температура bar/0C 8/95 8/95 8/95
Налягане на изпитване на бойлера bar 13 13 13
Ел.нагревател (опц.мощност) kW 2/3 2/3 2/3
Тегло kg 36.4 43.6 49
Вход студена вода A Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2”
Изход гореща вода B Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2”
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 bar/0C 16/110 16/110 16/110
Налягане на изпитване на серпентината S1 bar 25 25 25
Вместимост на серпентината S1 L 2.04 2.70 2.70
Топлообменна повърхност на серпентината S1 m2 0.40 0.53 0.53
Вход серпентина S1i, mm, Rp3/4” 426 540 540
Изход серпенина S1o, mm, Rp3/4” 140 140 140
Продължителна мощност по DIN 4708;
80°C/60°C/45°C, S1
kW (m3/h) 8.2(0.20) 9(0.22) 9(0.22)
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 NL 60°C 1 1.3 1.3
Загуба на налягане Δp, S1 Δp, mbar 50 55 55
Ревизионен отвор/фланец O, O1,
Ø, mm
132/90 132/90 132/90
Аноден протектор P1, P2  да да да
Терморегулатор T да да да
 Стойка за стена  X, mm  да  да  да

Цени и модели

Код Наименование Продажна мярка Продажна цена с ДДС
04010101102505 EU4 MB NL2 80 V/S1 2KW бр.               402,00 лв.
04010101102506 EU4 MB NL2 80 V/S1 3KW бр.               404,00 лв.
04010101102507 EU4 MB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-2KW бр.               402,00 лв.
04010101102508 EU4 MB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-3KW бр.               404,00 лв.
04010101102509 EU4 MB NL2 100 V/S1 2KW бр.               495,00 лв.
04010101102510 EU4 MB NL2 100 V/S1 3KW бр.              522,00 лв.
04010101102511 EU4 MB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-2KW бр.               517,00 лв.
04010101102512 EU4 MB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-3KW бр.               522,00 лв.
04010101102513 EU4 MB NL2 120 V/S1 2KW бр.               568,00 лв.
04010101102514 EU4 MB NL2 120 V/S1 3KW бр.               573,00 лв.
04010101102515 EU4 MB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-2KW бр.               568,00 лв.
04010101102516 EU4 MB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-3KW бр.               573,00 лв.
04015101102505 EU4 MB NL2 80 H/S1 1.5KW ЛЯВ бр               453,00 лв.
04015101102509 EU4 MB NL2 100 H/S1 1.5KW ЛЯВ бр               495,00 лв.
04015101102513 EU4 MB NL2 120 H/S1 1.5KW ЛЯВ бр               572,00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

BURNiT by SUNSYSTEM