Битови бойлери MB S1 – с една серпентина


от 278,00 лв.

За производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация и компактни размери. Стенен монтаж. Директен / индиректен подгрев. Благодарение на серпентинния тип топлообменник този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна или отоплителна система).

Предимства

Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас D за вместимост от 80 до 120 литра;

Диаметър:

  • 440 mm

Налични в изпълнения, литри:

  • Вертикални модели : 80, 100, 120
  • Хоризонтални модели: 80, 100, 120

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
13 – Серпентина

Технически характеристики

Вертикални модели

Хоризонтални модели:

Цени и модели

Код Наименование Продажна мярка Продажна цена с ДДС
04010101102205 EU4 MB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ-2KW бр.               292.00 лв.
04010101102206 EU4 MB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW бр.               298.00 лв.
04010101102207 EU4 MB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-2K бр.               292.00 лв.
04010101102208 EU4 MB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3K бр.               298.00 лв.
04010101102209 EU4 MB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ-2KW бр.               314.00 лв.
04010101102210 EU4 MB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW бр.               320.00 лв.
04010101102211 EU4 MB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-2 бр.               314.00 лв.
04010101102212 EU4 MB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3 бр.               320.00 лв.
04010101102213 EU4 MB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ-2KW бр.               398.00 лв.
04010101102214 EU4 MB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW бр.               404.00 лв.
04010101102215 EU4 MB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-2 бр.               398.00 лв.
04010101102216 EU4 MB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3 бр.               404.00 лв.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!