БИТОВИ БОЙЛЕРИ SUNSYSTEM BB S1 – с една серпентина

от 286,00 лв.

Вискоефективни бойлери за производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация. Стенен монтаж.
Директен / индиректен подгрев.

Благодарение на серпентинния тип топлообменник този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна или отоплителна система).

Предимства

Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас С

Диаметър:

  • 520 mm

Налични в изпълнения, литри:

  • Вертикални модели : 80, 100, 120 150, 200
  • Хоризонтални модели: 80, 100, 120 150, 200

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
13 – Серпентина

Технически характеристики

Вертикални модели

Хоризонтални модели:
 Модел ВB NL2
V/S1 80
ВB NL2
V/S1 100
ВB NL2
V/S1 120
ВB NL2
V/S1 150
ВB NL2
V/S1 200
Вместимост L 80 100 120 150 200
Височина Н, mm 685 815 945 1085 1355
Диаметър D, mm Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520
Изолация mm 32 mm твърд PPU
Раб. налягане/Максимална температура bar/0C 8/95 8/95 8/95 8/95 8/95
Налягане на изпитване на бойлера bar 13 13 13 13 13
Ел.нагревател (опц.мощност) kW 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Тегло kg 42.2 51 55.8 70 82.4
Вход студена вода A, mm Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 3/4” 170
Изход гореща вода B, mm Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 3/4” 1120
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 bar/0C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Налягане на изпитване на серпентината S1 bar 25 25 25 25 25
Вместимост на серпентината S1 L 2.04 2.70 2.70 4.07 4.07
Топлообменна повърхност на серпентината S1 m2 0.40 0.53 0.53 0.80 0.80
Вход серпентина S1i, mm, Rp3/4” 436 550 550 702 645
Изход серпенина S1o, mm, Rp3/4” 150 150 150 150 150
Рециркулация R, mm Rp 3/4” 877
Продължителна мощност по DIN 4708;
80°C/60°C/45°C, S1
kW (m3/h) 8.2(0.20) 9(0.22) 9(0.22) 15(0.37) 15(0.37)
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 NL 60°C 1 1.3 1.3 1.5 1.5
Загуба на налягане Δp, S1 Δp, mbar 50 55 55 60 60
Ревизионен отвор/фланец O, O1,
Ø, mm
132/90 132/90 132/90 132/90 132/90
Аноден протектор P1, P2 */* */* */* */* */*
Терморегулатор T * * * * *
Разстояние м/у двете стойки за стена X1, mm 630 900
 Модел ВB NL2
Н/S1 80
ВB NL2
Н/S1 100
ВB NL2
Н/S1 120
ВB NL2
Н/S1 150
ВB NL2
Н/S1 200
Вместимост L 80 100 120 150 200
Височина Н, mm 685 815 945 1085 1355
Диаметър D, mm Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520
Изолация mm 32 mm твърд PPU
Раб. налягане/Максимална температура bar/0C 8/95 8/95 8/95 8/95 8/95
Налягане на изпитване на бойлера bar 13 13 13 13 13
Ел.нагревател (опц.мощност) kW 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Тегло kg 42.2 51 55.8 70 82.4
Вход студена вода A, mm Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65
Изход гореща вода B, mm Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 bar/0C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Налягане на изпитване на серпентината S1 bar 25 25 25 25 25
Вместимост на серпентината S1 L 2.04 2.70 2.70 4.07 4.07
Топлообменна повърхност на серпентината S1 m2 0.40 0.53 0.53 0.80 0.80
Вход серпентина S1i, mm, Rp3/4” 385 385 385 385 385
Изход серпенина S1o, mm, Rp3/4” 135 135 135 135 135
Рециркулация R, mm о о о о Rp 3/4” 260
Продължителна мощност по DIN 4708;
80°C/60°C/45°C, S1
kW (m3/h) 8.2(0.20) 9(0.22) 9(0.22) 15(0.37) 15(0.37)
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 NL 60°C 1 1.3 1.3 1.5 1.5
Загуба на налягане Δp, S1 Δp, mbar 50 55 55 60 60
Ревизионен отвор/фланец O, O1,
Ø, mm
132/90 132/90 132/90 132/90 132/90
Аноден протектор P1, P2 */* */* */* */* */*
Терморегулатор T * * * * *
Разстояние м/у двете стойки за стена X1, mm 230 360 490 630 900

Цени и модели

Код Наименование Цена
04010102102205 EU4 BB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ-2KW
04010102102207 EU4 BB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-2KW
04010102102206 EU4 BB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW
04010102102208 EU4 BB NL 80 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3KW
04010102102209 EU4 BB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ-2KW
04010102102211 EU4 BB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-2KW
04010102102210 EU4 BB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW
04010102102212  EU4 BB NL 100 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3KW
04010102102213  EU4 BB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ-2KW
04010102102215 EU4 BB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-2KW
04010102102214 EU4 BB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW
04010102102216 EU4 BB NL 120 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3KW
04010102102218  EU4 BB NL 150 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW  576,00 лв.
04010102102220  EU4 BB NL 150 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3KW
04010102102222 EU4 BB NL 200 V/S1 ЕМАЙЛ-3KW 747,00 лв.
04010102102224 EU4 BB NL 200 V/S1 ЕМАЙЛ ЛЯВ-3KW

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!