БИТОВИ БОЙЛЕРИ SUNSYSTEM BB S1 – с една серпентина

от 286,00 лв.

Вискоефективни бойлери за производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация. Стенен монтаж.
Директен / индиректен подгрев.

Благодарение на серпентинния тип топлообменник този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна или отоплителна система).

Предимства

Енергийна ефективност
Естетична метална обшивка
Бутон за включване и изключване
Температурен индикатор
Двойна термична защита

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас С

Диаметър:

  • 520 mm

Налични в изпълнения, литри:

  • Вертикални модели : 80, 100, 120 150, 200
  • Хоризонтални модели: 80, 100, 120 150, 200

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
13 – Серпентина

Технически характеристики

Вертикални модели

Хоризонтални модели:
 Модел ВB NL2
V/S1 80
ВB NL2
V/S1 100
ВB NL2
V/S1 120
ВB NL2
V/S1 150
ВB NL2
V/S1 200
Вместимост L 80 100 120 150 200
Височина Н, mm 685 815 945 1085 1355
Диаметър D, mm Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520
Изолация mm 32 mm твърд PPU
Раб. налягане/Максимална температура bar/0C 8/95 8/95 8/95 8/95 8/95
Налягане на изпитване на бойлера bar 13 13 13 13 13
Ел.нагревател (опц.мощност) kW 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Тегло kg 42.2 51 55.8 70 82.4
Вход студена вода A, mm Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 3/4” 170
Изход гореща вода B, mm Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 1/2” Rp 3/4” 1120
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 bar/0C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Налягане на изпитване на серпентината S1 bar 25 25 25 25 25
Вместимост на серпентината S1 L 2.04 2.70 2.70 4.07 4.07
Топлообменна повърхност на серпентината S1 m2 0.40 0.53 0.53 0.80 0.80
Вход серпентина S1i, mm, Rp3/4” 436 550 550 702 645
Изход серпенина S1o, mm, Rp3/4” 150 150 150 150 150
Рециркулация R, mm Rp 3/4” 877
Продължителна мощност по DIN 4708;
80°C/60°C/45°C, S1
kW (m3/h) 8.2(0.20) 9(0.22) 9(0.22) 15(0.37) 15(0.37)
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 NL 60°C 1 1.3 1.3 1.5 1.5
Загуба на налягане Δp, S1 Δp, mbar 50 55 55 60 60
Ревизионен отвор/фланец O, O1,
Ø, mm
132/90 132/90 132/90 132/90 132/90
Аноден протектор P1, P2 */* */* */* */* */*
Терморегулатор T * * * * *
Разстояние м/у двете стойки за стена X1, mm 630 900
 Модел ВB NL2
Н/S1 80
ВB NL2
Н/S1 100
ВB NL2
Н/S1 120
ВB NL2
Н/S1 150
ВB NL2
Н/S1 200
Вместимост L 80 100 120 150 200
Височина Н, mm 685 815 945 1085 1355
Диаметър D, mm Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520 Ø 520
Изолация mm 32 mm твърд PPU
Раб. налягане/Максимална температура bar/0C 8/95 8/95 8/95 8/95 8/95
Налягане на изпитване на бойлера bar 13 13 13 13 13
Ел.нагревател (опц.мощност) kW 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Тегло kg 42.2 51 55.8 70 82.4
Вход студена вода A, mm Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65 Rp 1/2” 65
Изход гореща вода B, mm Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455 Rp 1/2 ” 455
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 bar/0C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Налягане на изпитване на серпентината S1 bar 25 25 25 25 25
Вместимост на серпентината S1 L 2.04 2.70 2.70 4.07 4.07
Топлообменна повърхност на серпентината S1 m2 0.40 0.53 0.53 0.80 0.80
Вход серпентина S1i, mm, Rp3/4” 385 385 385 385 385
Изход серпенина S1o, mm, Rp3/4” 135 135 135 135 135
Рециркулация R, mm о о о о Rp 3/4” 260
Продължителна мощност по DIN 4708;
80°C/60°C/45°C, S1
kW (m3/h) 8.2(0.20) 9(0.22) 9(0.22) 15(0.37) 15(0.37)
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 NL 60°C 1 1.3 1.3 1.5 1.5
Загуба на налягане Δp, S1 Δp, mbar 50 55 55 60 60
Ревизионен отвор/фланец O, O1,
Ø, mm
132/90 132/90 132/90 132/90 132/90
Аноден протектор P1, P2 */* */* */* */* */*
Терморегулатор T * * * * *
Разстояние м/у двете стойки за стена X1, mm 230 360 490 630 900

Цени и модели

Код Наименование Цена
04010102102505 EU4 BB NL2 80 V/S1 2KW
04010102102507 EU4 BB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-2KW
04010102102506 EU4 BB NL2 80 V/S1 3KW
04010102102508 EU4 BB NL2 80 V/S1 ЛЯВ-3KW
04010102102509 EU4 BB NL2 100 V/S1 2KW
04010102102511 EU4 BB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-2KW
04010102102510 EU4 BB NL2 100 V/S1 3KW
04010102102512 EU4 BB NL2 100 V/S1 ЛЯВ-3KW
04010102102513 EU4 BB NL2 120 V/S1 2KW
04010102102515 EU4 BB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-2KW
04010102102514 EU4 BB NL2 120 V/S1 3KW
04010102102516 EU4 BB NL2 120 V/S1 ЛЯВ-3KW
04010102102518 EU4 BB NL2 150 V/S1 3KW  656,00 лв.
04010102102520 EU4 BB NL2 150 V/S1 ЛЯВ-3KW
04010102102522 EU4 BB NL2 200 V/S1 3KW 825,00 лв.
04010102102524 EU4 BB NL2 200 V/S1 ЛЯВ-3KW
04015102102521 EU4 BB NL2 200 H/S1 1.5KW ЕЛ.ЛЯВ 953,00 лв.
04015102102522 EU4 BB NL2 200 H/S1 2KW ЕЛ.ЛЯВ
04015102102516 EU4 BB NL2 150 H/S1 1.5KW ЕЛ.ЛЯВ 865,00 лв.
BURNiT by SUNSYSTEM