За да осигури на своите служители, а и на останалите работещи в района шуменци, по-приятна и здравословна околна среда, BURNiT засади петдесет и пет вечнозелени дръвчета на една от улиците в индустриалната зона на града. Дръвчетата са от вида Туя и бяха посадени от служители на BURNiT, които с готовност се включиха в екологичната инициатива.

 

 

 

 

 

BURNiT е специализирана в производството на продукти за цялостна климатизация, ползващи възобновяеми източници на енергия, щадящи околната среда. Като социално ангажирана компания, BURNiT приема сериозно отговорността на бизнеса в облагодоряването на обществените зони в града. Настоящата еко инициатива е само част от цялостната стратегия на BURNiT за подобряване качеството на живот в нашия град. Припомняме, че BURNiT има своя принос в развитието и на спорта в Шумен, осигурявайти напълно безплатни тренировки по свободна борба за деца. Също така, през годините, компанията е сред активните спонсори, подкрепящи културните събития в града.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!